Essays

Voor mijn studie aan de Open Universiteit moest ik een essay schrijven over een onderwerp uit de milieuwetenschappen. Ik koos voor het onderwerp overbevissing in de Noordzee. Ik had er plezier in om informatie van Internet af te halen en te verwerken in een goed lopende tekst.

Om iets te doen met mijn kennis van natuurwetenschappen begon ik met het zelfstandig schrijven van essays. Hier zijn vier werkstukken uitgekomen.  Tot op heden heb ik de volgende essays geschreven:

Overbevissing in de Noordzee.

Dit werk is een wetenschappelijke beschouwing over overbevissing. Er worden oorzaken van dit milieuprobleem besproken en er worden enkele oplossingen aangedragen.

De geschiedenis van de materie.

Dit essay geeft een bloemlezing van de kijk op materie door de eeuwen heen. Het verslag begint bij de materialen uit de prehistorie en het eindigd met een uitgebreide beschrijving van de ontdekkingen van de 20ste eeuw.

Evolutie

Dit essay beschrijft het ontstaan van het zonnestelsel en de ontwikkeling van het leven op aarde.

Het eerste deel beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het Heelal en het zonnestelsel. Vervolgens wordt in het volgende deel de geschiedenis van het leven op Aarde beschreven. Er wordt afgesloten met een omschrijving van het mechanisme van evolutie.

Het Zonnestelsel

Dit essay geeft een overzicht van de belangrijkste objecten van het Zonnestelsel. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de visie van geleerden op het universum.

De Griekse Mythologie

Dit werk geeft een beknopte samenvatting van de belangrijkste verhalen van de Griekse mythologie. Denk daarbij aan het verhaal van de Argonauten, de werken van Heracles, de Trojaanse oorlog en de reis van Odysseus. Ook worden enkele korte sagen besproken.

Relativiteit

Dit verhaal geeft een beknopt overzicht van de speciale en algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.

Synthesizers

Dit essay beschrijft de geschiedenis en de werking van dit veelzijdige instrument.

Bij een aantal muziekstukken heb ik links aangemaakt naar YouTube zodat er ook geluisterd kan worden.

LET OP ! Om na een link terug te keren op mijn site moet je in de browser de terugknop gebruiken.

De geschiedenis van de computer

Dit is een beknopte beschrijving van het ontstaan en de werking van de computer.