Tetra

Tetra is het Griekse woord voor vier. Deze titel is gekozen omdat het stuk min of meer uit vier delen bestaat. Tetra begint nogal dreigend met diepe en zware klanken. Dit gaat later over op het hoofdthema. Daarna volgt een tussenstuk met arpeggio’s waarna het hoofdthema weer wordt herhaald in een iets andere vorm.

Na het Rotation album is dit de eerste serieuze compositie. Omdat ik extra muzieklessen heb genomen en meer apparatuur heb gekocht is de klank iets professioneler geworden. Op de belletjes, de drums en de piano na zijn alle geluiden afkomstig uit de Acces Virus ti.